ĐỊA CHỈ

Xóm 4 Bắc - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - TP.Hà Nội.
Website:www.codienthanglong.com

ĐỊÊN THOẠI

Điện thoại: 0974.660.248
Mã số thuế: 0106850198

EMAIL - WEBSITE

Nguyễn Văn Phương (Giám đốc)
Điện Thoại : 0974.660.248
Email: thanglongcree@gmail.com